Zaopiekujemy się Waszymi Maluszkami w wieku 1-3 r.ż.
W ramach swojej pracy oferujemy:
– opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30
   (w innych dniach i godzinach po indywidualnych uzgodnieniach z Rodzicem)
– szereg zabaw, których nie sposób wymienić i posegregować: zarówno zabawy ruchowe,
   logopedyczne czy fundamentalne
– zajęcia plastyczne dostosowane do wieku i możliwości Maluchów
– czytanie, słuchanie i opowiadanie bajek
– zabawy i tańce przy muzyce
– teatrzyki i przedstawienia
– ćwiczenia, które stymulują zmysły dziecka
– obserwację maluchów, aby rozwijać ich potencjał
– organizujemy uroczystości okolicznościowe: spotkanie ze Św. Mikołajem, bale karnawałowe,
   urodziny dla naszych Pociech i inne
– organizujemy opiekę nad dziećmi w trakcie wesel i innych uroczystości

Organizujemy zajęcia adaptacyjne

dla dzieci 10-miesięcznych

zamierzających rozpocząć członkostwo 

w klubie dziecięcym. 

prywatny żłobek Kraków,  klub malucha Kraków, klub malucha Kraków, prywatny żłobek Kraków